ReadyPlanet.com
dot
แชร์ประสบการณ์ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ bim100
เนื้องอก มะเร็ง

เริ่มต้นจากการวิจัย "ผลมังคุด"

เมื่อปี พ.ศ. 2520 คณะนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งประกอบด้วย ดร.พิเชษฐ์  วิริยะจิตรา, ดร.วิลาวัลย์  มหาบุษราคัม, ดร.เสาวลักษณ์  พงษ์ไพจิตร และนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดร.อำไพ  ปั้นทอง  รวมทั้งนักวิทยาศาสตร์สหวิชาการอีกหลายท่าน

 เริ่มทำการศึกษาสารธรรมชาติในผลมังคุด

 ด้วยการสกัดสารบริสุทธิ์ แล้วทำการทดสอบประโยชน์ในทางการแพทย์ด้านต่าง ๆ ก่อนจะสรุปได้ว่า สารในมังคุดที่มีคุณสมบัติในการสร้างเสริมสุขภาพ คือ สารกลุ่ม Xanthones แซนโทน ซึ่งในมังคุดมีสารกลุ่ม Xanthones แซนโทนนี้อยู่กว่า 40 ชนิด แต่มีเพียงบางชนิดเท่านั้นที่มีประโยชน์ บางชนิดอาจมีผลข้างเคียงได้ และชนิดที่มีประโยชน์ หากใช้น้อยเกินไปก็จะไม่แสดงสรรพคุณ แต่ถ้าใช้มากไปก็อาจจะเกิดโทษได้เช่นกัน ดังนั้นการนำ แซนโทน ไปใช้ในการเสริมสร้างสุขภาพ จึงจำเป็นต้องใช้ให้ถูกต้อง และใช้ในปริมาณที่เหมาะสมเท่านั้น

 

 

 ผลจากการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องของคณะนักวิจัยจากศูนย์วิจัย และพัฒนามังคุดไทย พบว่า Xanthones แซนโทน ที่มีสรรพคุณสูงสุดคือ GM-1 ซึ่ง GM-1 จีเอ็ม-วัน เป็นสารที่ปลอดภัย โดยปลอดภัยกว่สารที่ให้รสเปรี้ยวในส้มถึง 5 เท่า และมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

 

 

 

ภูมิคุ้มกันที่สมดุล กับการดูแล "มะเร็ง"

มะเร็ง คือ กลุ่มของโรคที่เซลล์เจริญ หรือ แบ่งตัว อย่างผิดปกติ การที่เซลล์เปลี่ยนสภาพไปจากปกติ จึงไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของร่างกายในเรื่องวัฏจักรการแบ่งตัว ทำให้เกิดการรุกรานเนื้อเยื่อข้างเคียง หรืออาจแพร่กระจายไปยังส่วนอื่น ๆ ของร่างกาย ซึ่งแตกต่างจากเนื้องอกธรรมดาทีไม่รุกราน หรือแพร่กระจาย และขนาดจะไม่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ มะเร็งมีสาเหตุมาจากยีน ซึ่งควบคุมการทำงานของเซลล์ผิดปกติไป  โดยอาจเป็นผลมาจากสารก่อมะเร็ง เช่น  ยาสูบ  ควัน  รังสี  สารเคมี  หรือเชื้อโรค  นอกจากนี้ ความอ้วน ก็ยังเป็นอีกหนึ่งปัจจัยของมะเร็งมดลูก  มะเร็งหลอดอาหาร  มะเร็งลำไส้  มะเร็งที่ไต  มะเร็งเม็ดเลือดขาว  มะเร็งทรวงอก  มะเร็งไขกระดูก  มะเร็งตับอ่อน  มะเร็งต่อมน้ำเหลือง ชนิดนอน-ฮอดกิ้น และมะเร็งรังไข่  ซึ่งจากสถิติของผู้ป่วยมะเร็งในประเทศไทย เมื่อจำแนกตามเพศ พบว่า เพศชายเสียชีวิตจากมะเร็งปอดมากที่สุด  รองลงมาคือ มะเร็งตับ  ส่วนเพศหญิงเสียชีวิตจากมะเร็งปากมดลูกมากที่สุด  รองลงมาคือมะเร็งเต้านม  โดยปกติมะเร็งทุกชนิดมีลักษณะเป็นก้อนเนื้อ  ยกเว้น มะเร็งเม็ดเลือดขาว นักภูมิคุ้มกันวิทยาอเมริกันพบว่า การกระตุ้น Th1  และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง Th17  ทำให้เม็ดเลือดขาวเพชฌฆาตจัดการกับเซลล์มะเร็งได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีความพยายามเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาวิธีการต่าง ๆ ที่จะนำ Th17 มาเพื่อใช้รักษามะเร็ง  แต่จนบัดนี้ยังไม่ประสบความสำเร็จในการกำหนดวิธีการมาตรฐานที่ได้ผล  และปลอดภัย

คณะนักวิจัย Operation BIM  ได้วิจัย และพัฒนาสารเสริมประสิทธิภาพจากสารมังคุด  งาดำ  ถั่วเหลือง  ฝรั่ง และใบบัวบก  จนได้แคปซูลเสริมอาหาร ที่พิสูจน์โดยศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวการแพทย์ แล้วว่าสามารถกระตุ้นการทำงานของ Th1 ได้ชัดเจน และกระตุ้น Th17 เพิ่มขึ้นได้หลายเท่า และแพทย์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้พิสูจน์แล้วว่า สารเสริมประสิทธิภาพนี้สามารถเพิ่มคุณภาพชีวิตขอผู้ป่วยมะเร็งปอดระยะสุดท้าย ที่ไม่ตอบสนองต่อเคมีบำบัดแล้วอย่างน้อย 2 สูตร ได้อย่างปลอดภัย และไร้ผลข้างเคียง

 

ประสบการณ์จากผู้ป่่วยมะเร็ง กับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเมื่อทานผลิตภัณฑ์จากมังคุด

 คุณจีรกิตติ  ตังคธัช  ผู้มีปัญหามะเร็งตับ  "เมื่อเดือนธันวาคม ปี 2008 ผมต้องเข้ารับการผ่าตัดมะเร็งตับอย่างกระทันหัน ผ่าเอาก้อนมะเร็งใหญ่ขนาด 2.4 x 1.8 x 3 ซม. ออก แต่ยังคงเหลือจุดเล็ก ๆ อีกหลายจุดในตับส่วนที่เหลือ ผมได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของศูนย์วิจัย และพัฒนามังคุดไทยอย่างต่อเนื่อง น้ำหนักตัวเริ่มเพิ่มขึ้นจนแข็งแรงเป็นปกติ ไม่พบการขยายขนาดของจุดเล็ก ๆ ที่เหลือ และมีค่า AFP ไม่ถึง 1 ng/ml (ค่าปกติอยู่ที่ 0-10 ng/ml) ปัจจุบันนี้กว่า 28 เดือนแล้วครับที่สุขภาพแข็งแรงดีมาก ด้วยการใช้แคปซูลมังคุด ร่วมกับน้ำมังคุด ครับ"

Mr. Wong Hooi Sooi  ผู้มีปัญหามะเร็ง " ผมเป็นมะเร็งในโพรงจมูกตั้งแต่ปี 1994 เมื่อได้รับการผ่าตัดก็ไม่ทำให้ดีขึ้น และยังเจ็บป่วยจากอาการหวัดตลอดเวลา ต่อมาอีก 2 ปี ค่า C.E.A ลดลงเหลือ 1.8 ng/ml แต่ค่านี้กลับเพิ่มขึ้นใหม่ในอีก 2 เดือนต่อมา และพบว่ามะเร็งยังลามต่อไปที่กระดูก ไขสันหลัง และต่อมน้ำเหลือง  ผมก็พยายามดูแลทุกวิธีซึ่งลดค่า C.E.A ลงได้เหลือ 18 ng/ml เท่านั้นเอง  พอดีผมได้มารู้จักผลิตภัณฑ์ของศูนย์วิจัย และพัฒนามังคุดไทย พบว่าค่า C.E.A ลดลงเหลือ 3.8 ng/ml ใน 2 เดือนลงลงเหลือ 1.9 ng/ml ใน 4 เดือน  และเหลือ 1.2 ng/ml ใน 6 เดือน ปัจจุบนผมใช้แคปซูลมังคุด ร่วมกับน้ำมังคุดอย่างต่อเนื่อง และมีสุขภาพที่แข็งแรงเป็นปกติมาได้ 3 ปีแล้วครับ"

คุณนงนุช  ชายดวงคำ  ผู้มีปัญหามะเร็งลำไส้ใหญ่  "หลังจากผ่าตัดก้อนเนื้อไปแล้ว และอยู่ระหว่างทำเคมีบำบัด จะรู้สึกเพลียมาก ท้องเสีย และมีผื่นขึ้นคันไปหมดตั้งแต่ลำคอถึงใบหน้า พอดีน้องที่ทำงานแนะนำให้ชมรายการของศูนย์วิจัย และพัฒนามังคุดไทยทางทรูวิชั่นช่อง 8 และหาข้อมูลผลิตภัณฑ์จากมังคุดเพิ่ม จนตัดสินใจใช้ แคปซูลมังคุด เมื่อเดือนตุลาคม  หลังจากนั้นจากที่เคยเพลีย ๆ ก็กระปรี้กระเป่ร่า มีกำลัง ร่างกายแข็งแรงขึ้น ท้องเสียน้องลง  พักแค่ 2-3 วันก็กลับไปทำงานต่อได้  จนคนที่หมู่บ้านยังแปลกใจว่า "ทำไมฟื้นตัวเร็วมาก ๆ" ทุกวันนี้ทั้งกำลังใจ และสุขภาพของดิฉันดีขึ้นด้วย แคปซูลมังคุด ค่ะ"

คุณกัลยาณี  เตชะวันโต  ผู้มีปัญหาซีสที่ทรวงอก  " ตรวจพบซีสขนาดเล็ก 1 ก้อนทีทรวงอกข้างซ้าย มีขนาดเท่าเดิมมานานหลายปี บังเอิญว่าดิฉันได้ไปรู้จัก แคปซูลมังคุด จากญาติที่ต่างจังหวัด จึงลองทานดู พอครบกำหนดไปหาหมอตรวจ  ปรากฎว่าไม่พบก้อนซีสนั้นแล้ว  ดิฉันรู้สึกประทับใจมาก และให้ลูกสาวหาข้อมูลจนรู้จักแคปซูลมังคุด  ตั้งแต่นั้นมาดิฉันได้แนะนำให้ลูกสาว และลูกเขย รวมถึงคนอื่น ๆ ที่มีปัญหาสุขภาพ ได้รู้จักผลิตกแคปซูลมังคุด เช่นกัน พอบอกไปแล้ว บางคนก็เชื่อ บางคนก็ไม่เชื่อ ก็ไม่เป็นไร เพราะเราพิสูจน์มาแล้วด้วยตัวเอง และคนรอบข้างค่ะ"

 

ชมบทสัมภาษณ์ของผู้ที่มีปัญหา "มะเร็ง" แล้วมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ด้วย ผลิตภัณฑ์จากมังคุด
คลิก ! หน้าจอด้านล่าง
 
 
 
 
ชุดทดลองมะเร็ง1 เดือนมะเร็ง  ทางเลือกที่ 2 มะเร็ง           

    ราคาพิเศษ  2,990  บา            ราคาพิเศษ  9,670  บาท               ราคาพิเศษ  9,310  บาท

     (สั่งซื้อชุดนี้ คลิก!)                      (สั่งซื้อชุุดนี้ คลิก!)                         (สั่งซื้อชุดนี้ คลิก!)

 
 
ผลิตภัณฑ์มังคุด GM-1 แยกตามปัญหาสุขภาพ ( แคปซูล 5 ชนิด น้ำมังคุดบิม 1 ชนิด)
 

การ์ซีเนีย แคปซูล สูตรมาตรฐาน

รหัสสินค้า VGM 001

การ์ซีเนีย แคปซูล (Garcinia) 50 แคปซูล ราคาเต็ม 1,550 บาท และ 90 แคปซูล ราคาเต็ม 2,730 บาท

สูตรมาตรฐาน สำหรับท่านที่มีปัญหากระเพาะอาหาร กรดไหลย้อน ภูมิแพ้ ไมเกรน เนื้องอก มะเร็ง, น้ำในหูไม่เท่ากัน บ้านหมุน, ริดสีดวงทวาร, หอบหืด ฯลฯ (อย.รับรอง 51-1-00739-1-0091)

การ์ซเนีย แคปซูล เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ที่มีส่วนผสมของสาร GM-1 จากผลมังคุด และยังเสริมประสิทธิภาพด้วยส่วนผสมของโปรตีนสกัดจากถั่วเหลือง ใบบัวบก งาดำ ฝรั่ง (ไม่มีส่วนผสมของสารเคมีทุกชนิด) สาร GM-1 จากผลมังคุด ช่วยเสริมสุขภาพสำหรับผู้ที่มีอาการ ภูมิแพ้ หอบหืด โรคกระเพาะเรื้อรัง กรดไหลย้อน เนื้องอก มะเร็ง ริดสีดวงทวาร ไมเกรน เป็นต้น

 

ราคาสมาชิก

50 แคปซูล ลดเหลือ 1,220 บาท

90 แคปซูล ลดเหลือ

1,890 บาท

ปวดเข่า ข้อเข่าเสื่อม

รหัสสินค้า VGM 018

อาธริน็อกซ์ แคปซูล (Arthrinox) 60 แคปซูล ราคาเต็ม 1,980 บาท

สูตรสำหรับผู้ที่มีปัญหาข้อเสื่อม ปวดเข่า ข้อเข้าเสื่อม เก๊าท์  รูมาตอยด์ ผื่นแพ้ หรือ ภูมิแพ้ที่ผิวหนัง  แพ้ภูมิตัวเอง(SLE) หรือ โรคพุ่มพวง (อย.รับรอง 51-1-00739-1-0092)

อาธริน็อกซ์ แคปซูล เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ที่มีส่วนผสมของสาร GM-1 สกัดเข้มข้นจากผลมังคุด และยังมีส่วนผสมของโปรตีนสกัดจากถั่วเหลือง งาดำ ฝรั่ง ใบบัวบก (ไม่มีส่วนผสมของสารเคมทุกชนิด) คุณสมบัติของสาร GM-1 ในแคปซูล อาธริน็อกซ์ สามารถช่วยเสริมสุขภาพสำหรับผู้ที่มีอาการปวดตามข้อกระดูก อักเสบ บวม อันเป็นสาเหตุของข้อเข่าเสื่อม ปวดเข่า นิ้วล็อค

 

ราคาสมาชิก

ลดเหลือ 1,650 บาท

เบาหวาน  น้ำตาลในเลือดสูง

รหัสสินค้า VGM 017

ไดอาบีน็อกซ์ แคปซูล (Daibenox) 60 แคปซูล ราคาเต็ม 1,980 บาท

สูตรสำหรับ ผู้มีปัญหาน้ำตาลในเลือดสูง หรือ เบาหวาน  (อย.รับรอง 51-1-00739-1-0095)

ไดอาบีน็อกซ์ แคปซูล เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ที่มีส่วนผสมของสาร GM-1 จากผลมังคุด และพืชพรรณธรรมชาติอีก 4 ชนิด (ไม่มีส่วนผสมของสารเคมีทุกชนิด จึงไม่ทำให้เกิดการสะสม และไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย เมื่อทานในระยะยาว)

 

ราคาสมาชิก

ลดเหลือ 1,650 บาท

นอไรซิส แคปซูล (สะเก็ดเงิน)

รหัสสินค้า VGM 019

นอไรซิส แคปซูล (Noriasis) 60 แคปซูล ราคาเต็ม 1,980 บาท

สูตรสำหรับผู้มีปัญหาผิวหนังป็นสะเก็ดเงิน หรือโรคเรื้อนกวาง (อย.รับรอง 51-1-00739-1-0097)

นอไรซิส แคปซูล เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ที่มีส่วนผสมของสาร GM-1 จากผลมังคุด และพืชพรรณธรรมชาติอีก 4 ชนิด (ไม่มีส่วนผสมของสารเคมีทุกชนิด จึงไม่ทำให้เกิดการสะสม และไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย หากต้องการทานอย่างต่อเนื่อง) คุณสมบัติของสาร GM-1 ในนอไรซิส แคปซูล ช่วยปรับสมดุล และสร้างภูมิคุ้มกันสำหรับผู้ที่มีปัญหาผิวหนัง ช่วยปรับสมดุลในเรื่องอาการคัน หรือระคายเคืองของผิวหนัง พร้อมทั้งช่วยให้ผิวหนังเนียนเรียบ เมื่อใช้คู่กับ ครีมนอไรซิส  และควรทานน้ำมังคุดบิมร่วมด้วย เพื่อเห็นผลในเวลาอันรวดเร็ว

 

ราคาสมาชิก

ลดเหลือ 1,650 บาท

ครีม นอไรซิส

รหัสสินค้า VGM 021

นอไรซิส ครีม (Noriasis Cream) 175 กรัม ราคาเต็ม 1,380 บาท

สูตรสำหรับผู้มีปัญหาผิวหนังเป็นสะเก็ดเงิน หรือโรคผื่นแพ้คันที่ผิวหนัง

นอไรซิส ครีม เป็นครีมที่ผสมสารสกัดจากธรรมชาติสูตรพิเศษ เสริมสร้าง และบำรุงผิวหนังบริเวณที่เป็น ทำให้ผิวหนังบริเวณนั้นเกิดความเนียนเรียบ ยืดหยุ่น เย็นสบาย และชุ่มชื้น อีกทั้งยังช่วยลดอาการคัน เพื่อให้ได้ผลดี สำหรับโรคผิวหนัง ควรใช้นอไรซิส ครีม ควบคู่กับนอไรซิส แคปซูล

 

ราคาสมาชิก

ลดเหลือ 1,000 บาท

ชุดคู่ นอไรซิส

รหัสสินค้า VGM 022

นอไรซิส แคปซูล 1 ขวด และนอไรซิส ครีม 1 หลอด ราคาเต็ม 3,350 บา

ชุดประหยัด นอไรซิส แคปซูลGM-1 และนอไรซิส ครีมบำรุงผิว สำหรับผู้มีปัญหาผิวหนังเป็นสะเก็ดเงิน หรือโรคเรื้อนกวาง

นอไรซิส แคปซูล และนอไรซิส ครีมบำรุงผิว สำหรับผู้ที่มมีปัญหาผิวหนัง ด้วยส่วนผสมของสาร GM-1 จากผลมังคุด ช่วยสร้างภูมิคุ้มกัน และปรับสมดุล ให้ผิวพรรณ และสุขภาพร่างกายกลับแข็งแรงสมบูรณ์ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นดังเดิม ควรทานร่วมกับน้ำมังคุดบิม เพื่อการเห็นผลที่ชัดเจนที่สุด

 

ราคาสมาชิก

ลดเหลือ 2,200 บาท

ทูมอริด แคปซูล

รหัสสินค้า VGM 011

ทูมอริด แคปซูล (Tumorid) 60 แคปซูล ราคาเต็ม 2,080 บา

สูตรสำหรับผู้ที่มีปัญหาโรคมะเร็งระยะสุดท้าย (ควรทานการ์ซีเนีย ก่อน หากได้ผลช้า ให้ทานทูมอริดแทน) อย.รับรอง 51-1-00739-1-0101)

ทูมอริด แคปซูล เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร มีส่วนผสมของสาร GM-1 เข้มข้น และเสริมประสิทธิภาพด้วยส่วนผสมจากโปรตีนสกัดจากถั่วเหลือง งาดำ ฝรั่ง และใบบัวบก (ไม่มีส่วนผสมของสารเคมีทุกชนิด)

ราคาสมาชิก

ลดเหลือ 1,770 บาท

น้ำมังคุดสกัดเข็มข้น บิม

รหัสสินค้า VGM 023

น้ำมังคุดสกัดเข้มข้น บิม (BIM Mangosteen Juice) 300 มล. ราคาเต็ม 1,660 บาท

สูตรสำหรับเสริมประสิทธิภาพของแคปซูล GM-1 ทุกตัว รวมถึงผู้ที่ต้องการสร้างภูมิคุ้มกัน และปรับสมดุล เพื่อสุขภาพร่างกายแข็งแรง และต้องการความสดชื่นของน้ำผลไม้จากธรรมชาติ (อย.รับรอง 11-1-07548-2-0026)

น้ำมังคุดสกัดเข็มข้น บิม เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ซึ่งมีส่วนผสมของสาร GM-1 จากเนื้อมังคุดล้วน ๆ จึงไม่มีรสฝาด หรือขม มีเพียงความหอมหวานตามธรรมชาติของผลมังคุด และยังได้คุณประโยชน์จากสาร GM-1 ซึ่งเป็นสารสำคัญที่มีส่วนช่วยในการปรับสมดุล และสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายมีสุขภาพดี และเป็นตัวช่วยเสริมประสิทธิภาพของแคปซูล GM-1 ทุกตัวให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น


าคาสมาชิก

ลดเหลือ 1,100 บาท

สนใจผลิตภัณฑ์ หรือสอบถามข้อมูล ติดต่อ โทร. 088 954 5156

วิธีสั่งซื้อสินค้า และการชำระเงิน คลิกที่นี่ !!

 

ศ.ดร.พิเชษฐ์ หัวหน้าทีม BIM100

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดโรคต่าง ๆ

โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (Aids)
ข้ออักเสบ / เก๊าท์
ข้ออักเสบ / รูมาตอยด์
ผื่นแพ้ที่ผิวหนัง
ผิวหนังเป็น สะเก็ดเงิน (เรื้อนกวาง)
โรคเบาหวาน หรือน้ำตาลในเลือดสูง
ข้อเสื่อม ปวดเข่า
กรดไหลย้อน และกระเพาะอาหาร
SLE แพ้ภูมิตัวเอง
ริดสีดวงทวาร
ไมเกรน ปวดหัว
น้ำในหูไม่เท่ากัน บ้านหมุน
ไฮเปอร์ไทรอยด์ (เป็นพิษ)
ไฮโปไทรอยด์
นิ้วล๊อค
ช๊อกโกแลตซีสต์ที่มดลูก รังไข่
ตับอักเสบ
วัณโรค ปอดติดเชื้อ
ภูมิแพ้ หอบหืด ไซนัส
ไขมันอุดตันในเส้นเลือด
อื่น ๆCopyright © 2012 All Rights Reserved.